Cảnh Chùa

“Quán Thế Âm – Ngũ Hành Sơn” Những giá trị văn hóa cần giữ gìn và phát triển

Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo số 141 ĐINH ĐỨC HIỂN  Để phù hợp với sự phát triển của đất nước, từ đầu  tháng  Bảy năm  1997, Đà Nẵng...
Đọc tiếp »